Voor contact bel of email ons:

Tel: 0031 53 434 03 44 Email: info@olct.nl Web: www.olct.nl Adres: van Heekgaarde 25 Postcode: 7622 KE Plaats: Borne KvK: 08167363

Privacy-verklaring OLCT Opleidingen en Bedrijfstrainingen

Via deze Privacy-verklaring informeren wij u over de wijze waarop binnen onze organisaties wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. OLCT Opleidingen en Bedrijfstrainingen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en wordt in deze verklaring aangeduid als OLCT. Bij onze gegevensverwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. In deze Privacy-verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 mei 2023. Welke gegevens worden verwerkt? OLCT verwerkt de persoonsgegevens die we van u, de gemeente of van uw werkgever ontvangen. Hierbij valt te denken aan gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding. Daarbij verwerkt en verzamelt OLCT de volgende persoonsgegevens die direct gerelateerd zijn aan de cursus of opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld. De gegevens zijn: Naam, adres, e-mail, gebeboortedatum, telefoonnummer(s), betalingsgegevens, resultaat opleiding, presentielijst. Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt? OLCT gebruikt uw persoonsgegevens voor het volgende: Uw registratie als cursist van het OLCT Administratieve verwerking van de door u gekozen cursus/opleiding Voor het verzorgen van de door u gekozen cursus/opleiding Om tijdens de cursus/opleiding op uw vragen te kunnen reageren Om te voldoen aan de privacy wet- en regelgeving AVG

Website en gebruik van coockies op www.olct.nl

Op onze website www.olct.nl, wordt op geen enkele wijze privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt of cookies op uw computersysteem, of smartphone opgeslagen. Verstrekking gegevens aan derden Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Op onze website zijn social media buttons geplaatst. De beheerders van deze diensten verzamelen wel uw persoonsgegevens. OLCT heeft in deze geen enkele zeggenschap of invloed. Beveiliging en bewaartermijn OLCT neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens tegen te gaan. Daartoe huurt OLCT expertise van gespecialiseerde bedrijven in. Periodieke beveiligings-onderzoeken behoren tot het standaard systeemonderhoud. OLCT bewaart uw persoonsgegevens voor de duur van de cursus/opleiding en zo lang als de wet dat voorschrijft. Na die periode zal OLCT alleen een kopie van uw certificaat op diploma bewaren. Websites van derden Deze privacy-verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Wijzigingen in deze privacyverklaring OLCT behoud het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy-verklaring.Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Inzage en wijzigen van uw gegevens Voor vragen over ons privacybeleid of vragen voor inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen.

Voor contact bel of email ons:

Tel: 0031 53 434 03 44 Email: info@olct.nl Web: www.olct.nl Adres: van Heekgaarde 25 Postcode: 7622 KE Plaats: Borne

Privacy-verklaring

OLCT Opleidingen en Bedrijfstrainingen

Via deze Privacy-verklaring informeren wij u over de wijze waarop binnen onze organisaties wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. OLCT Opleidingen en Bedrijfstrainingen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en wordt in deze verklaring aangeduid als OLCT. Bij onze gegevensverwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. In deze Privacy-verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 mei 2018. Welke gegevens worden verwerkt? OLCT verwerkt de persoonsgegevens die we van u, de gemeente of van uw werkgever ontvangen. Hierbij valt te denken aan gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding. Daarbij verwerkt en verzamelt OLCT de volgende persoonsgegevens die direct gerelateerd zijn aan de cursus of opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld. De gegevens zijn: Naam, adres, e-mail, gebeboortedatum, telefoonnummer(s), betalingsgegevens, resultaat opleiding, presentielijst. Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt? OLCT gebruikt uw persoonsgegevens voor het volgende: Uw registratie als cursist van het OLCT Administratieve verwerking van de gekozen cursus/opleiding Voor het verzorgen van de door u gekozen cursus/opleiding Om tijdens de cursus/opleiding op uw vragen te kunnen reageren Om te voldoen aan de privacy wet- en regelgeving AVG Website en gebruik van coockies op www.olct.nl Op onze website www.olct.nl, wordt op geen enkele wijze privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt of cookies op uw computersysteem, of smartphone opgeslagen. Verstrekking gegevens aan derden Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Op onze website zijn social media buttons geplaatst. De beheerders van deze diensten verzamelen wel uw persoonsgegevens. OLCT heeft in deze geen enkele zeggenschap of invloed. Beveiliging en bewaartermijn OLCT neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens tegen te gaan. Daartoe huurt OLCT expertise van gespecialiseerde bedrijven in. Periodieke beveiligings-onderzoeken behoren tot het standaard systeemonderhoud. OLCT bewaart uw persoonsgegevens voor de duur van de cursus/opleiding en zo lang als de wet dat voorschrijft. Na die periode zal OLCT alleen een kopie van uw certificaat op diploma bewaren. Websites van derden Deze privacy-verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- verklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Wijzigingen in deze privacyverklaring OLCT behoud het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy-verklaring.Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Inzage en wijzigen van uw gegevens Voor vragen over ons privacybeleid of vragen voor inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen.