logo
logo-zwart

OLCT

Scholingsplicht

Scholingsplicht

Aanbieden van cursussen aan werknemers wettelijk verplicht!

Er zijn heel veel goede redenen te bedenken om uw werknemers scholing aan te bieden. Ze kunnen hun werk beter uitvoeren, worden extra gemotiveerd en u blijft uw concurrentie voor. Maar een andere belangrijke reden is dat u als werkgever straks ook verplicht bent uw werknemers te scholen. Op 1 juli 2015 is een heel pakket regels uit de Wet Werk en Zekerheid in gegaan. Deze wet heeft onder meer als doel om werknemers langer inzetbaar te houden. Dat betekent dat u moet blijven investeren in hun kennis en ervaring, door scholing te blijven aanbieden. Dit is een onderdeel van goed werkgeverschap.

Dit staat er in de wet over scholingsplicht:

De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uit oefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.

Ontslagvergoeding

De oude ontslagvergoeding wordt vanaf 1 juli veranderd in een transitievergoeding. Dit is een budget waarmee een werknemer kan toewerken naar een nieuwe baan. Opleidingen en cursussen zijn hier een essentieel onderdeel van. Als jij na 1 juli een werknemer wil ontslaan omdat zijn of haar functie bijvoorbeeld vervalt, moet je eerst overwegen of je hem of haar niet elders kunt inzetten, na het volgen van een opleiding. Mocht het toch tot een ontslag komen, dan mag je in sommige gevallen de kosten van deze opleiding aftrekken van de transitievergoeding die je je ex-werknemer zou moeten meegeven.

Scholing belangrijker

Scholing krijgt een veel grotere rol bij ontslag. Als u de werknemers van wie u afscheid neemt onvoldoende opleidingsmogelijkheden biedt, betaalt u hen later een hogere transitievergoeding. Ook wordt het lastiger om werknemers te ontslaan vanwege disfunctioneren, als u hem of haar onvoldoende scholing hebt aangeboden. Door de nieuwe wet wordt het dus nog verstandiger om op tijd te investeren in de scholing van uw werknemers. Als u afscheid van hen neemt moet u sowieso bijdragen aan hun scholing, dus u kunt uw bedrijf beter voor die tijd van hun opgedane kennis laten profiteren.

Tips:

• Bied op tijd scholing aan waarmee uw personeel goed kan blijven functioneren, binnen en buiten uw bedrijf.
• Blijf nadenken over hoe u uw personeel in de toekomst wilt inzetten, en wat ze daarvoor moeten kunnen.
• Bewaar de documenten van de scholing die u uw werknemers aanbiedt goed in hun personeelsdossier.
• Maak, als u een werknemer een dure opleiding aanbiedt, afspraken over of en hoeveel hij van deze kosten terugbetaalt als hij of zij zelf ontslag neemt.

Zes redenen om te investeren in scholing van je personeel

Scholing kost tijd en geld. Een reden voor veel kleinere ondernemers om hier niet in te investeren. Het gaat toch allemaal prima zo? In dit artikel vijf redenen om wél geld uit te geven aan de opleiding van uw personeel.

• Scholing maakt je bedrijf beter. Beter opgeleid personeel maakt minder fouten, zorgt voor een beter product en beteredienstverlening. Dit straalt weer af op jouw bedrijf. Klanten merken dat je werknemers meer kunnen dan bij vergelijkbare bedrijven en komen terug.
• Scholing houdt je scherp. Blijf de concurrentie voor door altijd mee te gaan met de nieuwste, technologische ontwikkelingen en je personeel op te leiden in de nieuwste mogelijkheden. Door internationalisering, technologischevooruitgang en strengere eisen op het gebied van bijvoorbeeld milieu of arbowetgeving verandert de omgeving van jebedrijf voortdurend. Door je werknemers regelmatig cursussen te laten volgen, voorkom je dat je achterloopt en houdje je bedrijf up-to-date.
• Scholing verhoogt de productiviteit. Uit onderzoek van EIM blijkt dat als mkb-bedrijven 1 procent meer personeel naar opleidingen sturen, de arbeidsproductivieit met 2,3 procent toeneemt. Goed opgeleid personeel krijgt meer af indezelfde tijd en meldt zich bovendien minder vaak ziek.
• Scholing zorgt dat personeel bij je blijft. Door cursussen en opleidingen te volgen, wordt je personeel gemotiveerder.Dat zorgt ervoor dat zij zich minder vaak ziek melden en langer bij je bedrijf blijven. Door werknemers de mogelijkheidte geven hun kennis te vergroten en te groeien binnen je bedrijf, houd je hen gemotiveerd en houd je kennis enervaring binnen. Ben je bang dat je werknemers na hun dure cursus opstappen? Je kunt vooraf een contract opstellen dat zij (een deel van) het cursusgeld moeten terugbetalen als zij een andere baan nemen. Meestal gaat dit met eenglijdende schaal: hoe langer iemand na de opleiding nog blijft, des te minder hij of zij terugbetaalt.
• Scholing van personeel is goed voor je imago. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is ondernemen met oog voor mens, milieu en winst. Ook zorgen voor je personeel valt onder mvo en dat mag je best laten zien. Vertel op sociale media over de opleidingen die je werknemers hebben gedaan. Dan weten je klanten meteen dat jouwmedewerkers op de hoogte zijn en zien zij dat jij een goede werkgever bent. Artikelbron: MKB Nederland

Heb je vragen?

Stuur nu een bericht.


  Deze website is beschermd door reCAPTCHA en de Google 
  Privacy Policy
   en 
  Terms of Service
   worden toegepast.
  envelopephone-handsetmap-marker