logo
logo-zwart

ZZP-ers en gebruik van Cloud - IPad - Smartphone - Computers

Als beginnend ZZP-er komt er ineens veel meer op je af dan je denkt. Dat gaat ook op voor als je al wat langer bezig bent. We hebben allemaal een computer, laptop, tablet, smartphone of een combinatie daarvan. Snelheid en eenvoud is belangrijk. Zorg er wel voor dat je weet wat de meest efficiënte wijze van werken voor je is. Het blijft lastig als je ergens bent en notities maakt en deze later weer moet inbrengen op je PC of laptop. De kans is groot dat je dan wat over het hoofd ziet of net niet de precieze strekking van het verhaal opschrijft of iets moet navragen omdat je niet meer exact weet wat er bedoeld werd.Er zijn genoeg hulpmiddelen die je buitenshuis of kantoor kunt inzetten om al die randverschijnselen en bijzaken van je werk efficiënt in te zetten en te benutten. Denk bijvoorbeeld aan het werken in de “Cloud”, dat is gemakkelijker dan je denkt!

Blijft alleen de vraag;

• Wat is de cloud?
• hoe combineer ik dat?
• hoe kan ik er mee omgaan
• hoe krijg ik de juiste vaardigheden?

OLCT Opleidingen en Bedrijfstrainingen zit heel dicht bij het (IT)vuur. Wij weten als geen ander wat er op de markt is en beweegt. Ons zusterbedrijf Skylance IT-professionals BV helpt het MKB om hun werk efficiënt te kunnen doen met behulp van alle moderne apparatuur. OLCT helpt u leren omgaan met de software en apparatuur. Zie hiervoor bijv. ook onze MS-Officetrainingen op de website.

Heeft u vragen of wilt vrijblijvend een gesprek? Mail of bel OLCT: tel. 053-4340344

Taaltrainingen zakelijk Engels - Duits - Frans

Technici, verkopers, support, klanten, administratief….ze spreken allemaal een andere “taal”.

Bent u op zoek naar een taaltraining die u of uw medewerkers goed laat communiceren met uw klanten of opdrachtgevers? OLCT heeft ‘native speaking’ taaltrainers die u snel en effectief de kneepjes van de taal bijbrengen.Bedrijven communiceren veel in de Engelse of Duitse taal. Door gebrekkige kennis van de taal of aanspreekvorm is er snel kans op miscommunicatie. Dat kan zich uiten in irritaties, tijdverlies, fouten maar ook marges die daardoor onder druk komen te staan.Technici spreken nu eenmaal een andere taal dan verkopers, inkopers of administratief medewerkers. En deze op hun beurt begrijpen vaak de technici óf elkaar niet.

Aandacht voor de verschillende culturen

Verschillende landen, verschillende culturen en mentaliteit. Aanspreekvormen zijn in ieder land verschillend en de een legt er meer nadruk op dan de ander. Daarom besteden wij aan dit aspect van onze taaltrainingen voldoende aandacht.Het is belangrijk voor de opdracht of dienst te handelen volgens de zienswijze van de ander en de wensen goed te interpreteren.

De taaltraining

Samen met de opdrachtgever en/of cursist stellen we een wensenlijst op, daarbij rekening houdend met het taalniveau van de cursist en de anderstalige partner.De native speaking trainer wordt vanaf dat punt betrokken bij de inventarisatie om zich goed in te leven in de wensen van de cursist en/of het bedrijf.

Locatie

De training vindt plaats in een van onze locaties of bij u in het bedrijf.

Prijzen

Bel of mail ons voor actuele prijzen

ECDL - European Computer Driver License (Het ECDL gaat binnenkort op in het ICDL, een Belgische onderneming, meer informatie volgt)

Het ECDL diploma verhoogt wezenlijk uw kansen bij studie, promotie en of bij sollicitaties en het maakt de uitvoering van uw taken makkelijker.

Met het internationaal erkend diploma van ECDL kunt u naar uw (toekomstige) werkgever aantonen dat u vaardigheden bezit in het veilig en efficiënt gebruik van diverse computertoepassingen. De vaardigheden zijn variërend van online essentials, tekstverwerken, spreadsheets, het maken van presentaties tot online samenwerken en toegespitst op de actualiteit.U kunt binnen het NEW ECDL programma kiezen uit meer dan 10 modules. Zowel op Basis als Advanced Niveau. Klik hier voor een overzicht van alle modulesBinnen ons instituut worden lessen gegeven op basis van de ECDL Syllabus en komen delen van het NEW ECDL programma aanbod.OLCT is geautoriseerd om examens en diagnoses af te nemen volgens het ECDL, Europees Computer Rijbewijs. Bij het behalen van een aantal modules ontvangt u het officiële ECDL certificaat.Uw resultaten worden daarnaast gekoppeld aan een persoonlijk ECDL Online Profiel zodat de cursist deze altijd kan inzien en delen op Social Media.Ook is het mogelijk om een ECDL examen bij ons instituut te doen, terwijl u de cursussen bij een andere opleider hebt gevolgd. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier of bel met een van onze begeleiders.

Voeg met een ECDL diplomawaarde toe tijdens uw studie, werk en aan uw CV.

Officieel internationaal erkend certificaat

Doet u voor het eerst examen dan dient u éénmalig een ECDL ID (registratienummer) aan te schaffen. Wereldwijd kan op circa 24.000 locaties met het ECDL-ID een ECDL examen worden gedaan. Als een aantal modules zijn behaald, ontvangt de kandidaat een officieel fysiek ECDL certificaat. Uw diagnose en examen resultaten worden daarnaast gekoppeld aan uw persoonlijk ECDL Online Profiel en kunt u altijd inzien en delen.

Met ECDL bewijs je digitaal vaardig te zijn!

Over ECDL

Met meer dan 13 miljoen kandidaten, 50 miljoen afgenomen examens in ca. 150 landen is ECDL de internationale standaard in het veilig en efficiënt gebruik van verschillende computer-toepassingen. ECDL Nederland levert een breed scala aan competentiegerichte toetsen, examens en certificaten in digitale vaardigheden aan het onderwijs en bedrijfsleven. De inhoud van de ECDL examens worden ontwikkeld door de ECDL Foundation, een not-for-profit organisatie met maatschappelijke zetel in Dublin. De Foundation waarborgt de internationale standaarden en de continue ontwikkeling en vernieuwing van de modules.

Aanbieden van cursussen aan werknemers wettelijk verplicht!

Er zijn heel veel goede redenen te bedenken om je werknemers scholing aan te bieden. Ze kunnen hun werk beter uitvoeren, worden extra gemotiveerd en je blijft je concurrentie voor. Maar een andere belangrijke reden is dat jij als werkgever straks ook verplicht bent je werknemers te scholen. Op 1 juli 2015 gaat een heel pakket regels uit de Wet Werk en Zekerheid in. Deze wet heeft onder meer als doel om werknemers langer inzetbaar te houden. Dat betekent dat je moet blijven investeren in hun kennis en ervaring, door scholing te blijven aanbieden. Dit is een onderdeel van goed werkgeverschap.

Dit staat er in de wet over scholingsplicht:

De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uit oefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.

Ontslagvergoeding

De oude ontslagvergoeding wordt vanaf 1 juli veranderd in een transitievergoeding. Dit is een budget waarmee een werknemer kan toewerken naar een nieuwe baan. Opleidingen en cursussen zijn hier een essentieel onderdeel van. Als jij na 1 juli een werknemer wil ontslaan omdat zijn of haar functie bijvoorbeeld vervalt, moet je eerst overwegen of je hem of haar niet elders kunt inzetten, na het volgen van een opleiding. Mocht het toch tot een ontslag komen, dan mag je in sommige gevallen de kosten van deze opleiding aftrekken van de transitievergoeding die je je ex-werknemer zou moeten meegeven.

Scholing belangrijker

Scholing krijgt een veel grotere rol bij ontslag. Als jij de werknemers van wie je afscheid neemt onvoldoende opleidingsmogelijkheden biedt, betaal je hen later een hogere transitievergoeding. Ook wordt het lastiger om werknemers te ontslaan vanwege disfunctioneren, als je hem of haar onvoldoende scholing hebt aangeboden. Door de nieuwe wet wordt het dus nog verstandiger om op tijd te investeren in de scholing van je werknemers. Als je afscheid van hen neemt moet je sowieso bijdragen aan hun scholing, dus je kunt je bedrijf beter voor die tijd van hun opgedane kennis laten profiteren.

Tips:

• Bied op tijd scholing aan waarmee je personeel goed kan blijven functioneren, binnen en buiten jouw bedrijf.
• Blijf nadenken over hoe je je personeel in de toekomst wilt inzetten, en wat ze daarvoor moeten kunnen.
• Bewaar de documenten van de scholing die je je werknemers aanbiedt goed in hun personeelsdossier.
• Maak, als je een werknemer een dure opleiding aanbiedt, afspraken over of en hoeveel hij van deze kosten terugbetaalt als hij of zij zelf ontslag neemt.

Zes redenen om te investeren in scholing van je personeel

Scholing kost tijd en geld. Een reden voor veel kleinere ondernemers om hier niet in te investeren. Het gaat toch allemaal prima zo? In dit artikel vijf redenen om wél geld uit te geven aan de opleiding van je personeel.

• Scholing maakt je bedrijf beter. Beter opgeleid personeel maakt minder fouten, zorgt voor een beter product en beteredienstverlening. Dit straalt weer af op jouw bedrijf. Klanten merken dat je werknemers meer kunnen dan bij vergelijkbare bedrijven en komen terug.
• Scholing houdt je scherp. Blijf de concurrentie voor door altijd mee te gaan met de nieuwste, technologische ontwikkelingen en je personeel op te leiden in de nieuwste mogelijkheden. Door internationalisering, technologischevooruitgang en strengere eisen op het gebied van bijvoorbeeld milieu of arbowetgeving verandert de omgeving van jebedrijf voortdurend. Door je werknemers regelmatig cursussen te laten volgen, voorkom je dat je achterloopt en houdje je bedrijf up-to-date.
• Scholing verhoogt de productiviteit. Uit onderzoek van EIM blijkt dat als mkb-bedrijven 1 procent meer personeel naar opleidingen sturen, de arbeidsproductivieit met 2,3 procent toeneemt. Goed opgeleid personeel krijgt meer af indezelfde tijd en meldt zich bovendien minder vaak ziek.
• Scholing zorgt dat personeel bij je blijft. Door cursussen en opleidingen te volgen, wordt je personeel gemotiveerder.Dat zorgt ervoor dat zij zich minder vaak ziek melden en langer bij je bedrijf blijven. Door werknemers de mogelijkheidte geven hun kennis te vergroten en te groeien binnen je bedrijf, houd je hen gemotiveerd en houd je kennis enervaring binnen. Ben je bang dat je werknemers na hun dure cursus opstappen? Je kunt vooraf een contract opstellen dat zij (een deel van) het cursusgeld moeten terugbetalen als zij een andere baan nemen. Meestal gaat dit met eenglijdende schaal: hoe langer iemand na de opleiding nog blijft, des te minder hij of zij terugbetaalt.
• Scholing van personeel is goed voor je imago. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is ondernemen met oog voor mens, milieu en winst. Ook zorgen voor je personeel valt onder mvo en dat mag je best laten zien. Vertel op sociale media over de opleidingen die je werknemers hebben gedaan. Dan weten je klanten meteen dat jouwmedewerkers op de hoogte zijn en zien zij dat jij een goede werkgever bent. Artikelbron: MKB Nederland

OLCT biedt opleidingen aan voor volwassenen

Die, om welke reden dan ook, niet actief deelnemen aan het arbeidsproces. Dat kunnen mensen zijn die bijvoorbeeld door een reorganisatie "buiten de boot" zijn gevallen, mensen met een WW, Wajong of WAO uitkering, maar ook herintreders. Al onze opleidingen zijn ontwikkeld door docenten en mensen uit het bedrijfsleven waardoor de opleiding een praktijkgerichte opbouw heeft. Hierdoor wordt een goede aansluiting tussen scholing en arbeidsmarkt gegarandeerd. Het lesprogramma is opgebouwd uit clusters van elk 4 weken waardoor er geen lange wachttijden zijn en een snelle instroom mogelijk is.

LinkedIn en Social media

OLCT wil meer zijn dan een "opleidingsinstituut". Wij vinden het erg belangrijk om te netwerken met (oud)cursisten, zakelijke contacten, (ex)medewerkers en collega's. Kennis en contacten zijn tegenwoordig te waardevol om verloren te laten gaan. Alle cursisten van OLCT kunnen zich aanmelden bij onze Social media groepen. Wij kunnen niemand een job toezeggen, maar wij willen alle middelen inzetten om jullie te promoten op de arbeidsmarkt.

Klik hier voor een overzicht van onze opleidingen en trainingen

Hier vind u onze opleidingen voor mensen die nog willen of moeten beginnen met een computer gerelateerde cursus

Bent u een persoon die niet even goed, of niet zo snel kan meekomen bij het uitvoeren van de digitale dagelijkse werkzaamheden? Of heeft u collega’s of personeel waarin u dit herkent?

Speciaal voor deze groep collega’s, jong, middelbaar of ouder, verzorgen wij trainingen die hen snel en plezierig op het gewenste niveau brengt. Voorkom daar mee ergernis, ziekteverzuim en minder plezier in het werk. U zult zien dat na een training de motivatie terug keert en daarmee ook de goede wil!

Re-integratie

OLCT Opleiding & Training biedt opleidingen aan voor volwassenen die, om welke reden dan ook thans niet deelnemen aan het arbeidsproces. Dat kunnen mensen zijn die bijvoorbeeld door een reorganisatie "buiten de boot" zijn gevallen, mensen met een WW of WAO uitkering maar ook herintreders.

Scholingsplicht werkgevers

Aanbieden van cursussen aan werknemers nu ook wettelijk verplicht! Er zijn heel veel goede redenen te bedenken om je werknemers scholing aan te bieden. Ze kunnen hun werk beter uitvoeren, worden extra gemotiveerd en je blijft je concurrentie voor. Maar een andere belangrijke reden is dat jij als werkgever straks ook verplicht bent je werknemers te scholen. Vanaf 1 juli 2015 is een heel pakket regels uit de Wet Werk en Zekerheid ingegaan.

Typecursus

Om goed en efficiënt met computers te werken is typevaardigheid noodzakelijk voor vrijwel iedere functie. In deze cursus leert u de kneepjes van het computertypen. Na enkele uren leert u blind typen, en gelijktijdig de juiste houding achter het toetsenbord in te nemen.

Hoe prettig zou het zijn dat ik geen hulp meer nodig heb bij mijn computer en telefoon?

Niet meer afhankelijk hoeven zijn van mijn collega’s, familie, kinderen of vrienden

Naast lezen en schrijven is omgaan met een computer en programma’s een must geworden om mee te kunnen doen in de huidige samenleving. Wat we ook doen en waar we zijn, digitalisering is overal. Tegenwoordig is het vak digitale vaardigheden normaal op school. Maar wat als je 40+ bent en deze vakken niet hebt gehad en door te weinig interesse ook zelf niet bezig bent geweest om je deze vaardigheden eigen te maken? Dan loop je het risico om tijdens werk en privé een achterstand op te lopen. OLCT heeft de cursus “Digitale Zelfredzaamheid” samengesteld, waarmee je in drie dagdelen de belangrijkste digitale vaardigheden leert, die je dan ook meteen in je werk of privé kunt gebruiken.De cursus kun je klassikaal volgen. Dat kan individueel, in een klein groepje of incompany bij jou in het bedrijf. De door OLCT geschreven boeken zijn gemakkelijk te lezen door een groot lettertype en veel verklarende plaatjes/afbeeldingen.

Deze training bestaat uit de volgende drie onderdelen:

1.Inleiding werken met Windows Uitleg hard- en software(apps) werken met de muis 2.Internet / e-mail (MS Outlook) en veilig online werken 3.Toetsenbordkennis en leren typen met MS Word

Programma:

- Dagdeel 1 - Inleiding Windows

-Het werken met vensters binnen Windows, taakbalk, pictogrammen en menu’s-Wat zijn bestanden en wat kun je ermee, bestanden verwijderen, verplaatsen,kopiëren, opslaan en weer terugvinden-Afsluiten en opstarten van programma’s en Windows-Uitleg hard- en software- Wat is hardware en wat mag je er wel- en niet mee doen- Uitleg software, programma’s, app, documenten en afdrukken

- Dagdeel 2 - Internet / e-mail

-Korte terugblik op de vorige les-Surfen en zoeken op het internet met behulp en uitleg van diverse browsers-Veilig internetten en betalen-Veilig versturen en ontvangen van e-mail berichten + bijlagen + beveiliging-Wat is een computervirus en ransomware en hoe beveilig ik mij daartegen-Contactpersonen en bijhouden daarvan-Agenda en vastleggen van de werkzaamheden

- Dagdeel 3 - Toetsenbord en typen met MS Word

-Korte terugblik op de vorige les-Invoeren en wijzigen van tekst-Het opslaan en openen van documenten-Lettertype en lettergrootte-Tekst opmaken en pagina indelen-Tekst afdrukken

Voor de werkgever:

Een intake gesprek voorafgaand aan de cursus met de cursist is wenselijk, om eventuele drempelvrees bij de cursist weg te nemen en de docent te leren kennen. Tevens wordt in dit gesprek het niveau van de cursist bepaalt om groepen naar verhouding in te delen.Een tussentijdse aanvulling of aanpassing aan het programma is altijd mogelijk mits het beoogde doel niet uit het oog verloren wordt. Hierbij heeft de klant inspraak op de hoeveelheid lesstof, of indien gewenst bedrijf gerelateerde aanvullingen.Voor meer informatie kunt u ons bellen of e-mailen.

Dit diploma biedt u veel mogelijkheden om te werken op veel plekken in de gezondheidszorg.

Denk hierbij aan ziekenhuizen, revalidatiecentra, (huis)artsenpraktijken, privéklinieken, zorgverzekeraars of bij gemeenten.

Jouw vakkundige inzicht en hulp is waarop patiënten en artsen vertrouwen.

Heb je interesse? Dan is dit de aangewezen opleiding voor jou.

Deze opleiding bestaat uit drie modules:

Klik op de links of plaatjes om naar deze module te gaan. Deze modules kunnen apart worden afgenomen, of in een pakket. Neem contact met ons op voor meer informatie.

De diversiteit aan taken binnen dit beroep is groot, zoals:

KERNTAKEN

Voert als rechterhand van arts of specialist taken uit rondom informatiemanagement, planning en organisatie

VOORBEELDEN VAN ENKELE OVERIGE TAKEN

Heb je vragen?

Stuur nu een bericht.


    envelopephone-handsetmap-marker